Καλωσόρισμα

Το λογιστικό γραφείο μας, μέσω της πολυετής του ενεργής παρουσίας στο χώρο και έχοντας ενταγμένους στο δυναμικό του έμπειρους συνεργάτες, παρέχει αξιόπιστες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ανταποκρινόμενο στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών µας.

Η ύπαρξη, η επιβίωση και η προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα οικονομικά δεδομένα, φαντάζει όλο και πιο δύσκολη και αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο τους πρόβλημα. Σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον, είναι πλέον πολύ δύσκολο να καταφέρει μια επιχείρηση να χαράξει μία πορεία, η οποία θα είναι ξεκάθαρη και σίγουρη για τα επόμενα έτη.

Το λογιστικό γραφείο χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης, παρακολούθησης και ενημέρωσης των πελατών της ώστε κάθε εταιρεία να μπορεί να καλύπτει πολύπλευρα, άμεσα, υπεύθυνα και αποτελεσματικά τις ανάγκες της.

Η εξειδίκευση μας ανά συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα και κλάδο υπηρεσιών βοηθάει ώστε να προσφέρουμε στους πελάτες μας ένα πακέτο υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Επιδιώκουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας μια ολοκληρωμένη λύση για την λογιστική παρακολούθηση της επιχείρησης τους με σύγχρονες λογιστικές μεθόδους που οδηγούν σε άμεσα αποτελέσματα.

Γιατί ΟΛΟΙ όσοι εμπιστεύονται το λογιστικό γραφείο είναι συνεργάτες και όχι πελάτες, γι' αυτό και αντιμετωπίζονται, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους, με εχεμύθεια και σοβαρότητα. Αυτές είναι και οι αρχές που πρεσβέβουμε και πάνω στις οποίες έχει στηριχθεί όλη η δομή της λειτουργίας του γραφείου μας για την παροχή εξατομικευμένων λύσεων

Το λογιστικό γραφείο μας στηρίζεται στην πιο σύγχρονη τεχνολογική υποδομή που περιλαμβάνει: δίκτυα υπολογιστών, data & backup centers, internet connection, λογισμικό ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης καθώς και σύγχρονα προγράμματα μηχανογράφησης που καλύπτουν όλες τις λογιστικές, φοροτεχνικές και μισθοδοτικές σας ανάγκες.

Επί 15 χρόνια το λογιστικό γραφείο δραστηριοποιείται στο κλάδο των φορολογικών- φοροτεχνικών και λογιστικών υπηρεσιών, ασκώντας τα οικονομικά ως επιστήμη και σεβόμενοι αυτά ως λειτούργημα.

Η πολυετής πρακτική μας ενασχόληση σε συνδυασμό με την ατέρμονη προσπάθεια μας για συνεχή ενημέρωση επί των φορολογικών

και νομικών μεταρρυθμίσεων αποτέλεσαν, και εξακολουθούν, θεμελιώδεις λίθους στην ανάπτυξη ισχυρών σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους πελάτες μας. Η βιωσιμότητα και η ευμάρεια των πελατών αποτελούν για εμάς τον οδικό χάρτη προς την εκπλήρωση των οραμάτων τους.

Το λογιστικό γραφείο μας είναι σε θέση να προσαρμόζεται στις οικονομικές εξελίξεις και να παρέχει ολοκληρωμένες λογιστικές, μισθολογικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες σε Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα στελεχωμένο από έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό