Επικεντρωθείτε στο έργο σας, αφήστε σε μας την λογιστική διαχείριση της εταιρίας σας | Τηλέφωνο: 2251 029334

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τελευταία αναπροσαρμογή την 1η Μαΐου 2022.

Καλωσήρθατε στο www.aivaliotis.gr

Η Επιχείρησή μας λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για τον λόγο αυτόν τηρούμε την ακόλουθη πολιτική, η οποία διασφαλίζει την προστασία των θεμελιωδών σας δικαιωμάτων και την από μέρους μας απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 1. Αντικείμενο
  • Με την παρούσα Πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, που τηρούνται από την Επιχείρησή μας, για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ως Χρηστών του Ιστοτόπου. Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει τους κανόνες, με βάση τους οποίους προβαίνουμε σε τυχόν συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και διασφαλίζουμε την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών.
  • Η Επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει τη παρούσα πολιτική, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στον Ιστότοπο.
  • Η παρούσα Πολιτική Προστασίας δεδομένων έχει ισχύ μόνο για τον Ιστότοπο aivaliotis.gr («Ιστότοπος»). Οι Χρήστες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, ότι ο Ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους και προς άλλους δικτυακούς τόπους, εντούτοις η Επιχείρησή μας δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για τις πρακτικές και τους όρους προστασίας δεδομένων ή το περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων.
  • Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους θεωρηθεί άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι θα παραμένουν έγκυροι και ισχυροί ως έχουν στο βαθμό που δεν έρχονται σε αντίθεση με την βούληση, που εκφράζεται μέσω της παρούσας πολιτικής.
 2. Πλοήγηση στον Ιστότοπό μας
  • Κατά την πλοήγηση στον Ιστότοπό μας παρέχετε τα εξής δεδομένα:
 • Διεύθυνση ιντερνετικού πρωτοκόλλου.
 • Δεδομένα πλοήγησης εντός του Ιστοτόπου.
  • Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η παροχή σε εσάς του Ιστοτόπου μας, τόσο ως προς τη χρήση όσο και ως προς το περιεχόμενο αυτού.
  • Η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι το άρθρο 6 § 1 (β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ»), το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή του Ιστοτόπου μας.
  • Διατηρούμε κατά κανόνα τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι το τέλος της συνεδρίας σας στον Ιστότοπό μας.
  • Πέραν των παραπάνω συλλέγουμε προσωπικά σας δεδομένα μέσω cookies, για την επεξεργασία των οποίων παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες παρακάτω.
 1. Επικοινωνία με την Επιχείρησή μας
  • Κατά την επικοινωνία σας μαζί μας μέσω της επιγραμμικής φόρμας επικοινωνίας του Ιστοτόπου μας παρέχετε τα εξής δεδομένα:
 • Ονοματεπώνυμο.
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
 • Περιεχόμενο μηνύματος.
  • Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η ανταπόκρισή μας στα μηνύματά σας και, εν γένει, η εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών κατ’ αίτηση σας πριν από τη σύναψη σύμβασης μαζί σας για την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης ή άλλης συναλλακτικής σχέσης.
  • Η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι το άρθρο 6 § 1 (β) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για να προβούμε σε ενέργειες κατ’ αίτηση σας πριν από τη σύναψη σύμβασης μαζί σας για την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης (π.χ. καθορισμός συνεδρίας στην έδρα μας) ή άλλης συναλλακτικής σχέσης (π.χ. παροχή εξ αποστάσεως συμβουλών).
  • Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για ένα (1) έτος από την συλλογή τους και, εφόσον, προβείτε σε συναλλαγή μαζί μας για πέντε (5) έτη από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
 1. Εγγραφή στις Ενημερώσεις μας
  • Κατά τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού μας παρέχετε τα εξής δεδομένα:
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
  • Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η ενημέρωσή σας για τις υπηρεσίες μας και τις δραστηριότητες της Επιχείρησής μας καθώς και η προβολή και διαφήμιση της Επιχείρησής μας.
  • Η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι το άρθρο 6 § 1 (α) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν δικής σας συναίνεσης.
  • Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι την ανάκληση της συναίνεσής σας.
  • Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή με χρήση της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής απεγγραφής από τις ενημερώσεις μας, που περιλαμβάνεται σε κάθε μήνυμά μας προς εσάς.
  • Η ανάκληση της συναίνεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συναίνεση προ της ανάκλησής της. Η ανάκληση της συναίνεσης σας γίνεται ομοίως με την παροχή της.
 1. Συναλλαγές με την Επιχείρησή μας
  • Ανάλογα με την φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών, κατά τις συναλλαγές σας μαζί μας παρέχετε τα εξής δεδομένα:
 • Ονοματεπώνυμο.
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
 • Διεύθυνση κατοικίας.
 • Δεδομένα περιουσιακής κατάστασης.
 • Δεδομένα συμμετοχής σε νομικά πρόσωπα.
 • Φορολογικά δεδομένα.
 • Δεδομένα κοινωνικής ασφάλισης.
 • Δεδομένα συμμετοχής σε επενδυτικά προγράμματα.
 • Στοιχεία πιστωτικής κάρτας.
 • Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού.
 • Στοιχεία συναλλαγής.
  • Σκοποί της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι οι ακόλουθοι:
 • Εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της Επιχείρησής μας απέναντι σας.
 • Άμεση, επαρκής και αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών μας.
 • Φορολογική χρήση και χρήση για λόγους τιμολόγησης και απόδειξης της παροχής των παραγγελθεισών υπηρεσιών.
 • Επικοινωνία μαζί σας στα πλαίσια της καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών μας καθώς και για την επίλυση τυχόν παραπόνων.
  • Η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι το άρθρο 6 § 1 (β) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών μας.
  • Αναφορικά με τα δεδομένα φορολογικού ενδιαφέροντος η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι το άρθρο 6 § 1 (γ) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την συμμόρφωσή μας με τις έννομες υποχρεώσεις μας, που απορρέουν από την φορολογική νομοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύει.
  • Διατηρούμε τα δεδομένα σας για τις ακόλουθες περιόδους:
 • Δέκα (10) έτη αναφορικά με τα δεδομένα φορολογικού ενδιαφέροντος, και
 • Πέντε (5) έτη αναφορικά με τα υπόλοιπα δεδομένα των συναλλαγών σας.
  • Η παροχή των παραπάνω κατηγοριών δεδομένων σας αποτελεί απαίτηση για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών μαζί μας. Σε περίπτωση που δεν μας παρέχετε τα δεδομένα σας, που είναι απαραίτητα για την από μέρους μας παροχή των υπηρεσιών, που μας ζητάτε, τότε δεν θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες αυτές.
 1. Βελτίωση του Ιστοτόπου και των Υπηρεσιών μας
  • Ενδέχεται επίσης να επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα, όπως αναφέρονται παραπάνω, για τους ακόλουθους σκοπούς:
 • Τεχνική δυνατότητα για την απρόσκοπτη λειτουργία του Ιστοτόπου μας.
 • Φιλική και εύκολη προς τον Χρήστη λειτουργία του Ιστοτόπου μας.
 • Βελτίωση της διαδικτυακής σας εμπειρίας κατά την πλοήγηση και χρήση του Ιστοτόπου μας.
 • Βελτίωση και ανανέωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, ώστε να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν περισσότερο στις ανάγκες των πελατών μας.
 • Διοικητική οργάνωση και λειτουργία της Επιχείρησής μας.
 • Διαχείριση του πελατολογίου μας.
 • Υποστήριξη έννομων αξιώσεών μας.
  • Η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι το άρθρο 6 § 1 (στ) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς των προαναφερόμενων έννομων συμφερόντων.
  • Διατηρούμε τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα για πέντε (5) έτη από την συλλογή τους.
 1. Εμπορικές Επικοινωνίες
  • Κατά την συμπλήρωση κάθε σχετικής φόρμας επικοινωνίας στον Ιστότοπό μας, καθώς και κατά την παραχώρηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, αναμένετε να λαμβάνετε από εμάς ηλεκτρονικά μηνύματα με σκοπό την ικανοποίηση των αιτημάτων σας καθώς και την παροχή των υπηρεσιών μας.
  • Τα στοιχεία ηλεκτρονικής επαφής μαζί σας, που μας παραχωρήθηκαν μέσω του Ιστοτόπου στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών μας ή άλλης επαγγελματικής επικοινωνίας, μπορούν να χρησιμοποιούνται από εμάς για την απευθείας προώθηση παρόμοιων υπηρεσιών ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών.
  • Σε κάθε τέτοιο ηλεκτρονικό μήνυμα η Επιχείρησή μας θα σας κοινοποιεί ευδιάκριτα και σαφώς την ταυτότητά μας και θα σας δίνει τη δυνατότητα να αντιτάσσεστε και να ζητάτε, με εύκολο τρόπο και δωρεάν, τον τερματισμό της επικοινωνίας.
 2. Ποιοι Μπορεί να Είναι Αποδέκτες των Δεδομένων σας
  • Με την επιφύλαξη των παρακάτω όρων, η Επιχείρησή μας δεν προβαίνει σε παραχώρησή των προσωπικών σας δεδομένων ή σε διασύνδεση του αρχείου της έναντι οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος με οποιεσδήποτε τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις, φυσικά η νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς.
  • Για την εξυπηρέτηση των σκοπών επεξεργασίας, που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική, η Επιχείρησή μας ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση ή να διαβιβάζει τα εξής είδη προσωπικών σας δεδομένων στους ακόλουθους εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό και κατ’ εντολή της:
 • Προσωπικά σας δεδομένα σε συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, όπως σε παρόχους φοροτεχνικών υπηρεσιών, παρόχους υπηρεσιών μισθοδοσίας, παρόχους υπηρεσιών σε σχέση με επενδυτικά προγράμματα, ελεγκτικές εταιρείες, δικηγόρους / δικηγορικές εταιρείες, που μας συνδράμουν στην παροχή των υπηρεσιών.
 • Προσωπικά σας δεδομένα στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτυακής φιλοξενίας, με τον οποίο διατηρούμε συμβατική σχέση, με σκοπό την φιλοξενία αυτών στον Ιστότοπό μας.
 • Προσωπικά σας δεδομένα στις επιχειρήσεις, που μας παρέχουν υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης προγραμμάτων λογισμικού και βάσεων δεδομένων, με σκοπό την υποστήριξη του Ιστοτόπου.
 • Δεδομένα προτιμήσεων και στοιχεία επικοινωνίας σε τρίτες επιχειρήσεις μάρκετινγκ και διαφήμισης για την εμπορική επικοινωνία, εμπορική προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων μας, εφόσον μας έχετε παραχωρήσει τη συναίνεσή σας ή για την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών, όπως περιγράφονται παρακάτω.
 • Προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες επιχειρήσεις συμβούλων για την παροχή υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων.
 • Προσωπικά σας δεδομένα σε δικηγόρους, οικονομικούς ή επαγγελματικούς συμβούλους στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών από τους τελευταίους στην επιχείρησή μας ή χρηματοδότηση της επιχείρησής μας.
  • Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους παραπάνω συνεργαζόμενους με εμάς φορείς διεξάγεται υπό τον έλεγχό μας και μόνον κατ’ εντολή μας και ζητούμε να τηρείται από αυτούς η ίδια πολιτική προστασίας δεδομένων ή πολιτική του ίδιου τουλάχιστον επιπέδου προστασίας.
  • Για την εξυπηρέτηση των σκοπών επεξεργασίας, που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική, η Επιχείρησή μας ενδέχεται να διαβιβάζει τα εξής είδη προσωπικών σας δεδομένων στους ακόλουθους τρίτους αποδέκτες:
 • Δεδομένα που αφορούν την συμμετοχή σας σε νομικά πρόσωπα στις δημόσιες αρχές, που είναι αρμόδιες για την σύσταση και την τήρηση υποχρεώσεων δημοσιότητας σε σχέση με νομικά πρόσωπα, με σκοπό την παροχή νομικών υπηρεσιών.
 • Φορολογικά σας δεδομένα στις αρμόδιες φορολογικές αρχές με σκοπό την παροχή λογιστικών υπηρεσιών.
 • Δεδομένα σας που αφορούν κοινωνική ασφάλιση στις αρμόδιες κοινωνικοασφαλιστικές αρχές με σκοπό την παροχή υπηρεσιών σχετικών με την τήρηση των κοινωνικοασφαλιστικών σας υποχρεώσεων.
 • Οικονομικά σας δεδομένα και δεδομένα μισθοδοσίας στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, με το οποίο κάθε φορά συνεργαζόμαστε για την διεκπεραίωση των πληρωμών από και προς τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς, πιστωτικές / χρεωστικές κάρτες και λοιπά μέσα πληρωμών, με σκοπό την εξόφληση των οικονομικών σας οφειλών απέναντι στην Επιχείρησή μας.
 • Σε περίπτωση που υποχρεωθεί από δικαστήριο ή άλλη διοικητική αρχή καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που φέρει έννομη υποχρέωση προς τούτο, η Επιχείρησή μας ενδέχεται να παραχωρήσει προσωπικά σας δεδομένα μέχρι της έκτασης που προβλέπεται από τον νόμο κατόπιν όμως ενημέρωσής σας.
  • Η Επιχείρησή μας δεν προβαίνει σε διασυνοριακές διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, για τις οποίες δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 1. Ασφάλεια & Εμπιστευτικότητα Προσωπικών Δεδομένων
  • Η Επιχείρησή μας, προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή χρήση και την ακεραιότητα των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών, εφαρμόζει κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
  • Η διαδικασία επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την Επιχείρησή μας διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο και την φυσική και λογική ασφάλεια και εμπιστευτικότητα αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας.
  • Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό ή συνεργάτες της Επιχείρησης, που δεσμεύεται από αυστηρές υποχρεώσεις για την τήρηση της εμπιστευτικότητάς τους.
  • Για την παροχή των υπηρεσιών μας σας συστήνουμε να προβαίνετε στις απαραίτητες ενέργειες στους ιστοτόπους ψηφιακής διακυβέρνησης των αρμόδιων αρχών για τον διορισμό μας ως συμβούλων σας. Τυχόν από μέρους σας παραχώρηση των προσωπικών σας κωδικών ασφαλείας στους παραπάνω ιστοτόπους λαμβάνει χώρα κατ’ επιλογή και με δική σας ευθύνη στα πλαίσια σχετικής εντολής και πληρεξουσιότητας στο πρόσωπό μας για την παροχή των υπηρεσιών μας. Κατά την από μέρους μας διατήρηση των κωδικών σας θα τηρούμε αυξημένα μέτρα ασφαλείας και θα προβαίνουμε ανά πάσα στιγμή σε διαγραφή τους, εφόσον μας ζητηθεί.
 2. Περίοδοι Διατήρησης Δεδομένων
  • Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τις περιόδους που περιγράφονται παραπάνω, κατά τις οποίες παραμένουν σε ισχύ οι σκοποί, για τους οποίους αυτά υπόκεινται σε επεξεργασία.
  • Η Επιχείρησή μας ενδέχεται να διατηρεί προσωπικά σας δεδομένα και μετά την εκπλήρωση των σκοπών συλλογής και επεξεργασίας αυτών στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:
 • Εφόσον υφίσταται έννομη υποχρέωσή μας από σχετική διάταξη νόμου.
 • Για την χρήση ενώπιον φορολογικών και κοινωνικοασφαλιστικών αρχών καθώς και κάθε άλλης ελεγκτικής αρχής στα πλαίσια της νόμιμης προθεσμίας παραγραφής.
 • Εφόσον απαιτείται για την λειτουργία και οργάνωση της Επιχείρησής μας υπό τον όρο ότι λαμβάνει χώρα ανωνυμοποίηση των δεδομένων σας.
 • Για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου και κάθε άλλης δημόσιας αρχής στα πλαίσια του προβλεπόμενου χρόνου παραγραφής.
  • Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης τα προσωπικά σας δεδομένα καταστρέφονται από τα φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία μας σε συμμόρφωση με την πολιτική της επιχείρησής μας και υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών, που σας έχουμε περιγράψει παραπάνω.
 1. Ποια Είναι τα Δικαιώματά σας
  • Ως υποκείμενα δεδομένων έχετε δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε πρόσβαση, ενημέρωση, αλλά και αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, που εμείς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε. Εάν επιθυμείτε αντίγραφο μέρους ή όλων των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία της Επιχείρησης μας που παραθέτουμε στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας.
  • Σας ενημερώνουμε περαιτέρω ότι έχετε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματά σας υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου, όπως αυτά απορρέουν από τον ΓΚΠΔ αναφορικά με την διόρθωση, διαγραφή και φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και σε περιορισμό και αντίρρηση στην επεξεργασία τους.
  • Τα παραπάνω αιτήματα απευθύνονται γραπτώς με ταχυδρομική επιστολή στην έδρα της Επιχείρησης μας. Η Επιχείρησή μας θα ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημά σας εντός μηνός από την παραλαβή του. Κατόπιν ενημέρωσής σας, η εν λόγω προθεσμία δύναται να παρατείνεται κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Τυχόν απόρριψη του αιτήματός σας θα λαμβάνει χώρα αιτιολογημένα.
  • Εάν τα αιτήματα σας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, η Επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα, είτε: (α) να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, είτε (β) να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο σχετικό αίτημά σας.
  • Εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του φυσικού προσώπου που υποβάλλει το αίτημα, διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς του.
  • Εφόσον παραβιάζονται δικαιώματά σας, σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://www.dpa.gr/index.php/el/polites/katagelia_stin_arxi) ή σε άλλη αρμόδια εποπτική αρχή.
 2. Ποιες είναι οι Υποχρεώσεις σας
  • Με την χρήση του Ιστοτόπου καθώς και κατά την παραχώρηση προσωπικών σας δεδομένων κατόπιν συναίνεσης αναγνωρίζετε ότι έχετε την υποχρέωση να δηλώνετε τα πραγματικά, ακριβή και πλήρη στοιχεία που σας ζητούνται από την Επιχείρησή μας. Περαιτέρω, οφείλετε να ενημερώνετε την Επιχείρησή μας για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία αυτά, προκειμένου να παραμένουν επικαιροποιημένα και ακριβή.
  • Αν διαπιστωθεί ότι δεν τηρείτε τις παραπάνω υποχρεώσεις σας ή αν η Επιχείρησή μας έχει βάσιμες υποψίες ότι οι πληροφορίες που παρέχετε είναι ψευδείς ή ελλιπείς ή με οποιονδήποτε τρόπο έρχονται σε αντίθεση με το νόμο ή με τους Όρους Χρήσης ή την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε κάθε αίτημά σας χωρίς προειδοποίηση. Σε αυτή την περίπτωση, δεν έχετε κανένα δικαίωμα για οποιαδήποτε αποζημίωση εξαιτίας απόρριψης της αίτησής σας.
  • Με την χρήση του Ιστοτόπου βεβαιώνετε πως είστε άνω των δέκα έξι (16) ετών. Εφόσον είστε κάτω των δέκα έξι (16) ετών έχετε την υποχρέωση να απέχετε από οποιαδήποτε χρήση του Ιστοτόπου καθώς και από οποιαδήποτε παραχώρηση προσωπικών σας δεδομένων χωρίς την έγκριση του προσώπου, που ασκεί την γονική σας μέριμνα. Εφόσον δεν τηρείτε τις παραπάνω υποχρεώσεις, οφείλετε να προβείτε σε άμεση σχετική γνωστοποίηση στην Επιχείρησή μας. Σε κάθε περίπτωση, με την χρήση του Ιστοτόπου αναγνωρίζετε πως η Επιχείρησή μας δεν φέρει ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω υποχρεώσεων από μέρους σας στο μέτρο που δεν έχει την δυνατότητα, ακόμη και αν καταβάλλει εύλογες προσπάθειες, για την επαλήθευση της ηλικίας σας ή για την συναίνεση του ασκούντος την γονική σας μέριμνα.
 3. Ηλεκτρονικά Μπισκότα (Cookies)
  • Ο Ιστότοπός μας λειτουργεί με ηλεκτρονικά μπισκότα με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη κατά την περιήγηση του σε αυτήν αλλά και τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται στον υπολογιστή ενός χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Τα cookies αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του επισκέπτη / χρήστη αλλά δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Aivaliotis.gr, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι εν λόγω υπηρεσίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης / μέλος του Ιστοτόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε να απαγορεύει τη λήψη όλων των cookies ή να τον ειδοποιεί κατά την αποστολή ενός cookie. Ωστόσο, επισκέπτης / χρήστης / μέλος του Ιστοτόπου θα πρέπει να γνωρίζει ότι ορισμένα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες του Ιστοτόπου ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά χωρίς cookies.
 4. Διεθνής Δικαιοδοσία & Εφαρμοστέο Δίκαιο
  • Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει μεταξύ της Επιχείρησής μας και Χρηστών μας σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων και το αντικείμενο αυτής, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό, χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες σύγκρουσής του.
  • Σε περίπτωση που διάταξη της παρούσας πολιτικής ακυρωθεί με απόφαση αρμοδίου δικαστηρίου ως μη νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή, το γεγονός αυτό δε θα επηρεάζει το υπόλοιπο των διατάξεών της, οι οποίες θα παραμένουν σε ισχύ και θα εφαρμόζονται κανονικά.
 5. Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή αίτημα σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε προς την Επιχείρησή μας ως ακολούθως:

Εμπορική Επωνυμία: [ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ].

Διεύθυνση: Αγίας Σοφίας 30, Μυτιλήνη.

Τηλ.: +30 2251 029334.

email: [info@aivaliotis.gr].

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστοσελίδας | Lemonart | All Rights Reserved ©2020