Επικεντρωθείτε στο έργο σας, αφήστε σε μας την λογιστική διαχείριση της εταιρίας σας | Τηλέφωνο: 2251 029334

Ευρωπαική Ένωση & GDPR

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ & GDPR: Νέος κανονισμός, συμμόρφωση στα νέα δεδομένα

 

Τι προβλέπει

Στις 25 Μάϊου 2018 τίθεται σε εφαρμογή ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων 679/2016/ΕΕ.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο, εισάγει αυστηρούς κανόνες σχετικά με την προστασία των δεδομένων, αλλά και νέες υποχρεώσεις για τις εταιρείες, π.χ. υποχρεωτικό διορισμό σε ορισμένες περιπτώσεις, D.P.O ( Data Protection Officer ), εκπόνηση D.P.I.A. ( Data Protection Impact Assessment ), υποχρέωση ενημέρωσης του υποκειμένου και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για κάθε περιστατικό παραβίασης προσωπικών δεδομένων, μέσα σε 72 ώρες κλπ.

Το κόστος της ενδεχόμενης μη συμμόρφωσης με τους νέους κανόνες, προβλέπεται να είναι υψηλό. Τα πρόστιμα μπορεί να φθάσουν τα 20 εκατ. ευρώ ή το 4% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης.

Ποιους αφορά

Αφορά όλες τις επιχειρήσεις  που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα και τα υψηλόβαθμα Διευθυντικά Στελέχη τους, τα οποία έχουν ευθύνη ή ασχολούνται με την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, όπως είναι τα στελέχη της Διοίκησης, της Εμπορικής Δ/νσης, του Marketing, της Οικονομικής Δ/νσης, των Υπεύθυνων Compliance, των Υπεύθυνων Ασφάλειας ( Information Security Officers ), των Διευθυντών Πληροφορικής ( CIOs, IT Managers )

 Εν όψει της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων και των νέων υποχρεώσεων, που αυτός συνεπάγεται για τους υπεύθυνους επεξεργασίας , το tax-accountants.gr, έχει εξασφαλίσει την συνεργασία κορυφαίων και απόλυτα εξειδικευμένων νομικών και πληροφοριακών, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Με αυτό τον τρόπο, διασφαλίζουμε με τον πιο αξιόπιστο τρόπο την έγκαιρη συμμόρφωση της επιχείρησης σας, με τις απαιτήσεις του νέου θεσμικού πλαισίου.

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστοσελίδας | Lemonart | All Rights Reserved ©2020