Επικεντρωθείτε στο έργο σας, αφήστε σε μας την λογιστική διαχείριση της εταιρίας σας | Τηλέφωνο: 2251 029334

Συμβουλευτικές

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες του γραφείου μας έχουν σαν βασικό στόχο τη βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης, λαμβάνοντας υπόψη μας το όραμα της εκάστοτε επιχείρησης, περιλαμβάνουν:

Συμβουλές Μηχανοργάνωσης / Μηχανογράφησης.
Μηνιαία παρακολούθηση αποκλίσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων από τα προϋπολογισμένα μεγέθη.

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστοσελίδας | Lemonart | All Rights Reserved ©2020