Επικεντρωθείτε στο έργο σας, αφήστε σε μας την λογιστική διαχείριση της εταιρίας σας | Τηλέφωνο: 2251 029334

Εξωδικαστικος Μηχανισμος Ρυθμισης Οφειλων

Υποβολή αίτησης ένταξης στην διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017.

 

Σκοπός του εξωδικαστικού συμβιβασμού

Σκοπός του εξωδικαστικού συμβιβασμού είναι η συνολική αντιμετώπιση και ρύθμιση επιχειρηματικών οφειλών προς πιστωτές του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων.

Κύριος στόχος είναι η διάσωση μόνο των βιώσιμων επιχειρήσεων δηλ. εκείνων που έχουν την ικανότητα να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στην αγορά και να επιτύχουν λειτουργική κερδοφορία στο μέλλον.

 

Προϋποθέσεις ένταξης στην ρύθμιση επιχειρήσεων ( Κριτήρια επιλεξιμότητας )

( Αφορά όλες τις επιχειρήσεις )

  • Ατομικές
  • Μικρές & Μεσαίες
  • Μεγάλες

Δηλαδή κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ( ν. 4172/2013, Α ‘ 167 ) και έχει φορολογική κατοικία στη Ελλάδα να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Επίσης, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι ελεύθεροι επαγγελματίες καθώς και αγρότες.

Το λογιστικό γραφείο  έχει εξειδικευτεί και έχει την κατάλληλη πιστοποίηση για την υποβολή και ολοκλήρωση της αίτησης ένταξης καθώς επίσης και την κατάρτιση  του business plan.

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστοσελίδας | Lemonart | All Rights Reserved ©2020