Επικεντρωθείτε στο έργο σας, αφήστε σε μας την λογιστική διαχείριση της εταιρίας σας | Τηλέφωνο: 2251 029334

Φορολογικές

Το γραφείο μας σας συμβουλεύει και σας καθοδηγεί, με γνώμονα τις ισχύουσες νομοθετικές φορολογικές διατάξεις, για τη μορφή της εταιρείας που σας συμφέρει να ιδρύσετε, βάσει των προσωπικών σας αναγκών και δυνατοτήτων, με σκοπό την καλύτερη λειτουργία της επιχειρήσεως που θα αποφέρει τα μέγιστα δυνατά οφέλη.

  • Ολοκληρωμένος φορολογικός σχεδιασμός
  • Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή όλων των δηλώσεων και φόρων
  • Φορολογική ενημέρωση για κάθε νέο νόμο ή ΠΟΛ
  • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστοσελίδας | Lemonart | All Rights Reserved ©2020