Επικεντρωθείτε στο έργο σας, ενώ κάνουμε λογιστική διαχείριση για εσάς | Τηλέφωνο: 2251 029334

Κάτοικοι εξωτερικού

Αναλαμβάνουμε τις φορολογικές υποχρεώσεις των ομογενών κατοίκων του εξωτερικού.

-Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων κατοίκων εξωτερικού

-Έλεγχος ορθότητας αποτύπωσης περιουσιακής κατάστασης στην Ελλάδα,

-Διορθώσεις στο έντυπο Ε9

-Έκδοση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ για ολοκλήρωση αγοραπωλησιών – γονικών παροχών κτλ

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστοσελίδας by Lemonart. All Rights Reserved ©2018