Επικεντρωθείτε στο έργο σας, αφήστε σε μας την λογιστική διαχείριση της εταιρίας σας | Τηλέφωνο: 2251 029334

Λογιστικές

  • Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών
  • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίου
  • Εξαγωγή λογιστικών αποτελεσμάτων προϋπολογιστικών και απολογιστικών
  • Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους
  • Ενημέρωση επί θεμάτων Κώδικα και παραβάσεων
  • Διεκπεραίωση όλων των εξωτερικών εργασιών
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστοσελίδας | Lemonart | All Rights Reserved ©2020