Επικεντρωθείτε στο έργο σας, αφήστε σε μας την λογιστική διαχείριση της εταιρίας σας | Τηλέφωνο: 2251 029334

Διαχείριση Μισθοδοσίας

  • Υπολογισμός μισθοδοσίας εισφορών και πληρωτέων ποσών
  • Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας
  • Ανάλυση της μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο & ανά κέντρο κόστους
  • Συμβουλές σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, αποζημιώσεις απολύσεων, επιδοτήσεις θέσεων εργασίας
  • Υποβολή σε Επιθεώρηση Εργασίας, Ο.Α.Ε.Δ. και ΙΚΑ
  • Υπολογιστικά reports κόστους αποζημιώσεων, προϋπολογιστικής μισθοδοσίας
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστοσελίδας | Lemonart | All Rights Reserved ©2020